MDT Cardioprotecció

MDT Cardioprotecció

MDT Cardioprotecció

Meditrauma

 

Certíficados médicos

S’estima que a Espanya es produeixen, cada any, més de 24.500 parades cardíaques extra hospitalàries (PC). Fins al 85% d’aquestes parades estan ocasionades per una fibril·lació ventricular i més del 90% podrien revertir-se si es realitzés una desfibril·lació en el primer minut, però si aquesta es retarda les possibilitats de sobreviure desapareixen en molt pocs minuts.

Malgrat els avanços de les últimes dècades no s’han aconseguit uns resultats satisfactoris en el tractament de la PC, de manera que la taxa de supervivència, a l’alta hospitalària, no sol superar el 7%. Davant aquesta situació les Societats Científiques internacionals recomanen que s’escurci el retard en la realització de la desfibril·lació, aconsellant, com a òptim, un temps menor de 5 minuts entre l’anomenada al 112 i la descàrrega elèctrica. La incorporació dels desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) en els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i la seva utilització per «primers intervinents» dels serveis d’emergències «no sanitaris» (policies, bombers, etc.) contribueix a aconseguir aquest objectiu. Per això, els SEM estan modificant les seves estratègies assistencials per a incorporar la desfibril·lació primerenca, com la «clau per a la supervivència».

En MEDITRAUMA MEDISALUT estem capacitats per a poder atendre aquesta necessitat.

MDT Cardioprotección

Li oferim la possibilitat de formar personal.

Tenim les millors condicions tant de compra com de rènting amb una petita quota mensual i el personal degudament format tindrà la tranquil·litat de poder prestar aquesta necessitat.

Contactar
close slider

    Abrir chat
    Hola, ens pots demanar hora per Whatsapp o fer-nos qualsevol consulta.