All fields are required.

Close Appointment form
HORARIO DE VERANO DEL 30 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 Y DE 16 A 19, FINES DE SEMANA CERRADOS.
  • Home
  • MDT Cardioprotecció

MDT Cardioprotecció

S’estima que a Espanya es produeixen, cada any, més de 24.500 parades cardíaques extra hospitalàries (PC). Fins al 85% d’aquestes parades estan ocasionades per una fibril·lació ventricular i més del 90% podrien revertir-se si es realitzés una desfibril·lació en el primer minut, però si aquesta es retarda les possibilitats de sobreviure desapareixen en molt pocs minuts.

Malgrat els avanços de les últimes dècades no s’han aconseguit uns resultats satisfactoris en el tractament de la PC, de manera que la taxa de supervivència, a l’alta hospitalària, no sol superar el 7%. Davant aquesta situació les Societats Científiques internacionals recomanen que s’escurci el retard en la realització de la desfibril·lació, aconsellant, com a òptim, un temps menor de 5 minuts entre la trucada al 112 i la descàrrega elèctrica. La incorporació dels desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) en els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) i la seva utilització per «primers intervinents» dels serveis d’emergències «no sanitaris» (policies, bombers, etc.) contribueix a aconseguir aquest objectiu. Per això, els SEM estan modificant les seves estratègies assistencials per incorporar la desfibril·lació primerenca, com la «clau per a la supervivència».

En MEDITRAUMA MEDISALUT VALLES estem capacitats per poder atendre aquesta necessitat.

Li oferim la possibilitat de formar personal.

Tenim les millors condicions tant de compra com de rentign amb una petita quota mensual i el personal degudament format tindrà la tranquil·litat de poder prestar aquesta necessitat.